Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


informace pro turisty

Fotoalbum

19.10.2012 10:23
 
 

rok 2012

07.12.2011 11:08

První akci našeho klubu bude Pochování basy a to 18.února. Tato akce má být na místenky cena místenky
s večeří bude v hodnotě 150,-Kč. Pochování basy se nadmíru povedlo, díky obětavosti některých členů.
6.března jsme si zašli zahrát bowling do Smilovic, sešlo se nás 26 členů.
Měli jsme brigádu u pomníku Mánesa a to 3.5.2012 - úklid okolí
Smažení vaječiny bude 30.5.2012 ve 14 hod. u rybníků v Černé,je naplánován zájezd do okolí Brna na 15.6.2012.
Výšlap na Goduli 4.7.2012. Výšlap na Javorový a sestup do Řeky 16.8.2012 v 8.30hod. odjezd od Mánesa.
Podzimní setkání důchodců se bude konat v pátek 14.9.2012 v 15 hod. v Kulturním domě, večeře, káva a zákusek zajištěn, poplatek na osobu 50,-Kč.
V sobotu 29.9 jsme měli zájezd na Baťův kanál-Sudoměřice a pak do vinného sklípku v Petrově. Zájezd se vydařil a
počasí nám přálo. Všichni účastníci si tento zájezd krásně užili a jeli domů spokojeni.
Ve středu 3.10. máme bowling ve Smilovicích, jede se v 10.00 hod. autobusem.
Za příznivého počasí bude výšlap na Prašivou ve středu 24.10.2012, odjezd vlakem do Dobratic v 8,50hod.
 
 

rok 2011

01.11.2011 10:06

V lednu jsme byli na plese klubu důchodců Třinec.
5.března byla ostatková zábava Pochování basy
30.března jsme byli pozvání na vystoupení Andera z Košic do Smilovic
1.dubna byla brigáda u pomníku Mánesa - úprava okolí a vozily se štěpky
3x jsme se sešli na bowlingových turnajích, jak ve Smilovicích, tak v Č.Těšíně
Dostali jsme žlutá trička s logem naší organiace a také prapor
1.května byl zájezd na družební setkání do polského Jaworza - 41 členů
13.května - Den matek v třineckém Domě kultury TRISIA - hrála k poslechu Šohajka
28.května byl uspořádán zájezd na Slovensko - Strečno a Bojnice
19.4. jsme navštívili Velikonoční výstavu Klubu důchodců v Třinci
21.6. tradiční smažení vaječiny u rybníků v Černé
2.8. výšlap na Godulu z Komorní Lhotky a návrat přes Smilovice
30.8. exkurze do nošovické automobilky HYUNDAI a následně do pivovaru RADEGAST
22.9. Přátelské posezení důchodců u hudby, zpestřením programu bylo předtančení
tanečníků D.Galandžárové s M.Pragrem
14.10. družební setkání s důchodci v Lískovci
19.10. jsme se zúčastnili turnaje v kuželkách v Komorní Lhotce s důchodci Lískovce
22.11.zemřel náhle v 89 letech dlouholetý a zakládající člen Klubu důchodců pan Gustav Przeczek,
který byl 50 let pečlivým obecním kronikářem
6.12. na Mikuláše je poslední výborová schůze, kde máme zhodnocení aktivit letošního roku
a plán práce na rok 2012


 
 

Fotogalerie

10.10.2011 16:03
 
 

Zhodnocení roku 2010

10.10.2011 16:01

Ani desátý rok 21-ho století nezačal jinak, jak roky předtím.Zůčastnili jsme se plesu důchodců v Třinci a první naší akcí bylo dne 13.2. Pochování basy.
21.5. Den matek v Kulturním domě v Třinci
25.5. smažení vaječiny v Černé u rybníků
4.6. zájezd do Polska na horu Žar a městečka Žywiec
Mezi tím turnaje v bowlingu ve Smilovicích a v Č.Těšíně
30.9. Podzimní setkání důchodců
8.10. Jsme se zůčastnili zábavy v družebním klubu v Lískovci
6.12. na Mikuláše bude poslední schůze výboru s vyhodnocením aktivit letošního roku
 
 

r.2009 - hodnocení po 20 letech

10.10.2011 15:30

Již více jak 20. let existuje ve Stříteži Klub důchodců, založený v r.1989, jako jeden ze čtyř úseků Organizace důchodců Třineckých železáren se sídlem v Třinci, jako integrovaný útvar s místními a ostatními důchodci
z Vělopolí,Smilovic, Hnojníka, Řeky a části Ropice. Toho času náš Klub eviduje 113 členů, z toho 67 bývalých zaměstnanců Třineckých železáren.
Stálým sídlem Klubu je Kulturní dům ve Stříteži, který nám poskytuje trvalé zázemí pro pořádání výborových schůzí a kulturních akcí zábavního charakteru. Hlavní náplň činnosti Klubu důchodců spočívá v organizování různých akcí pro bčany důchodového věku, jako např.každoroční Pochování basy a Podzimní setkání důchodců, smažení vaječiny, vycházky do přírody a vlastivědné zájezdy, bowling apod. s přihlédnutím ke zdravotní kondici členstva. Pokud někdo z čerstvých důchodců projeví zájem o další společenské uplatnění, má možnost požádat o přihlášku u předsedy Klubu důchodců p.Lipowského Adama,každé poslední pondělí v měsíci od 15-16 hod. v předsálí Kulturního domu.
 
 

HISTORIE

10.10.2011 15:12

Klub důchodců byl založen v r.1989, jako jeden ze čtyř úseků Organizace důchodců Třineckých železáren. Předsedou byl zvolen p.Smelik Adolf,který byl zároveň i úsekovým důvěrníkem mezi Stříteži a Třincem, místopředsedou p.Sikora Karel, jednatelem byl p.Przeczek Gustav a pokladníkem byla p. Pohludková Helena.
Ke klubu Střítež byli přičleněni další důchodci z okolních vesnic a to Vělopolí,Hnojníku,Smilovic,Řeky,Třanovic
a části Ropice. V roce 1990 byla ustavující schůze a klub dostal do vínku 130 členů.
První akci nové organizace bylo na ukončení masopustu uspořádat Pochování basy v sále Kulturního domu
ve Stříteži.Další akci byl zájezd na exkurzi do Karlovické sklárny u Vsetína. Na podzim se uskutečnila další akce
na téma "Vinobraní".
Všechny akce byly úspěšné.