Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


informace pro turisty

Výroční schůze 2017

13.11.2017 09:31

Výroční setkání klubu důchodců
V pátek 11.listopadu se kole druhé hodiny odpolední začali scházet do kulturního domu ve Stříteže desítky seniorů nejen z obce, ale také z okolních vesnic. Klub důchodců Střítež se totiž scházel k výročnímu zasedání. V kulturním domu se sešlo kolem stovky členů, aby si vyslechli nejprve výroční zprávu Ireny Foberové o tom, co vše se povedlo v tomto roce zorganizovat. A výčet nebyl vůbec chudý. Jen tak namátkou připomeneme Pochování basy, bowlingová setkání, turnaj v kuželkách, tradiční smažení vaječiny, výlety na Prašivou a do Mostů u Jablunkova, zájezdy do Znojma a Uherského Hradiště, sportovní odpoledne, relaxační pobyt v Piešťanech nebo účast na Mezinárodním dnu seniorů. Naši důchodci samozřejmě nechyběli ani na akcích pořádaných v obci jako např. odhalení pamětní desky k výročí osvobození Stříteže, Den matek, Střítežské léto a jiné. Nechyběla ani brigáda u Mánesova pomníku, který i zásluhou našich seniorů vypadá pěkně udržován. Poděkování aktivním důchodcům zaznělo i z úst starostů Stříteže a Smilovic Miroslava Jaworka a Miroslava Nogola, připojila se rovněž starostka Ropice Uršula Waniová. Nemocného předsedu Adama Lipowského zastoupil u mikrofonu jeho zástupce Miroslav Fober a nezapomněl připomenout, že klub dosáhl i na významná ocenění. „Nejprve jsem se zúčastnil v létě s Karlem Moškořem Mezinárodních sportovních her seniorů v Plzni a nečekaně jsme dovezli tři medaile a také celkové první místo, které získal náš nový člen klubu,“ nezapomněl připomenout místopředseda klubu Miroslav Fober.„Na oslavách Mezinárodního dne seniorů 1.října v Hlavnici obdržela naše organizace Certifikát za dlouhodobě vysoce aktivní seniorskou organizaci,“ doplnil s patřičnou hrdostí Fober. Krajskou radu seniorů Moravskoslezského kraje zastupoval na schůzi její nový člen Karel Moškoř, který rád potvrdil to, že Střítežský klub důchodců výrazně pronikl do seniorského podvědomí i na celorepublikové úrovni. A to takovou malou obec na Těšínsku jistě potěší. Hodnotící odpoledne prožili senioři v přátelském duchu. Došlo i na chutné jídlo, kafe i zákusek. Společný čas završili důchodci u poslechu hudby, tance a v družné debatě. A tak poděkování nakonec patří všem, co se podíleli na přípravě tohoto podzimního setkání v místním kulturáku.
KD Střítež

 
 

Bowlingové dostaveníčko seniorů

18.10.2017 14:30

Bowlingové dostaveníčko seniorů
Další příležitost na společné setkání naplánovali členové Klubu důchodců Střítež na říjen. Sešli se ve Sportovním centru ve Smilovicích a zahráli si bowling. Dvacítka seniorů se ve dvou kolech snažila skolit co nejvíce kuželek a byla u toho pořádná legrace. Na dvou drahách se střídali ženy a muži. A v čase čekání na to svoje hození koulí byly slyšet různé historky ze života. Tentokráte se museli všichni obejít bez dvou stabilních členů těchto setkání. Jak předseda klubu A.Lipowski, tak starosta Smilovic M.Nogol trávili v době bowlingu svoje chvíle nedobrovolně v třinecké nemocnici na Sosně. Bylo tak jisté, že vítězství v turnaji bude mít jiného vítěze. Nicméně nikdo se nějak speciálně o tento post nerval, každý si vyzkoušel svoje dovednosti a občas se ozval radostný výkřik při skolení všech kuželek nebo i škodolibý povzdech a úsměv, kdy odhozená koule skončila ve žlábku místo na některé z postavených kuželek. A tak všem bylo jedno, jaké se vytvořilo pořadí po odehrání všech hráček a hráčů, hlavně, že se mohli opět spolu sejít a sdělit si svoje poslední zážitky. Členové KD Střítež odcházeli ze Smilovic spokojeni a již se těšili na další společné setkání, což bude na počátku listopadu. Při výroční schůzi.

 
 

Mezinárodní den seniorů Hlavnice 2017

06.10.2017 11:33

Mezinárodní den seniorů s naší účastí
Dvacítka členů Klubu důchodců Střítež byla součástí několika delegací na oslavách Mezinárodního dne seniorů. V neděli 1.října jsme vyjeli autobusem směrem na Opavsko. V rámci programu byla první zastávka na zámku v Hradci nad Moravicí. Zde jsme měli možnost za doprovodu průvodkyně shlédnout interiér tzv.Bílého zámku, který prošel před několika léty rozsáhlou rekonstrukcí. Po prohlídce byl čas na oběd v blízké restauraci a po něm se již odjíždělo na odpolední setkání do obce Hlavnice. V kulturním domě se sešlo přes dvě stě seniorů z Moravskoslezského kraje. Program přichystala Krajská rada seniorů s domácími organizátory na vysoké společenské úrovni. Po uvítání předsedou KRS Ostrava P.Glucem dostaly prostor některé kluby, aby přítomné pobavily svými vystoupeními. Na pódiu se představily například ženy v country tancích, slyšeli jsme i složenou báseň po našymu. Mezi kulturním programem byl čas na vyhodnocení nejlepších klubů z obcí a měst. Mezi oceněnými nechyběl ani náš KD Střítež a Certifikát za dlouhodobě vysoce aktivní seniorskou organizaci s malou pozorností si převzal předseda Adam Lipowski. Nebylo ani překvapením, že plaketu pro Mikroregion seniorům nejpřívětivější získal právě Mikroregion STONÁVKA. Bylo to podruhé za sebou, což je i závazek v dobré práci nadále pokračovat s podporou obecních úřadů. V dalším vystoupení se představil pěvecký soubor Krákorky z malé vesničky (kolem 200 obyvatel) Vrchů u Fulneku. Na závěr nás pobavil i místní divadelní soubor. Jejich scénky byly velice zábavné a tak se odcházelo k autobusu ve výborné náladě. Ještě nutno říci, že jsme měli možnost si něco zakoupit i k jídlu a pití, zkrátka domácí nás nenechali jen tak sedět na penězích. Cesta zpátky společně se seniory z Havířova a Milíkova ubíhala velice rychle a kolem sedmé večerní jsme dorazili ke svým domovům. Karel Moškoř

 
doc.png
 

Výšlap na Prašivou

25.07.2017 08:12
 
 

Sportovní hry seniorů

25.07.2017 08:08

Jak jsem „ochutnal“ Plzeň

Normálně smýšlejícímu člověku se při tomto nadpisu ihned vybaví lahodný pivní mok. Jenže v mém případě se vyvíjela cesta k němu poněkud jinak. Do mých prázdninových plánů vstoupila jedna mimořádná událost. Při našem pravidelném tenisovém setkání seniorů mne kolega oslovil, jestli bych nezaujal místo něj v týmu seniorů z Moravy a Slezska. Vůbec jsem netušil, o co jde, ale rád soutěžím, tak kladná odpověď nedala na sebe dlouho čekat. Měl jsem zhruba deset dnů nějak se dopídit, kam to vlastně pojedeme. Předcházelo tomu i krátké sejití v Ostravě na hřišti, abychom byli aspoň takto otestováni v některých disciplínách, které byly organizátory vybrány. Neměl jsem nějaké výrazné problémy s tím, co se připravuje, a tak jsem do Plzně s dalšími nominovanými odjel. Velkou pomocí mi bylo i to, že jel i kolega z vesnice, kde jsem kdysi mnoho let bydlel.
Mezinárodní sportovní hry seniorů v Plzni byly pro mne prvním setkáním v důchodovém věku na sportovním poli mimo můj oblíbený region. Mým koníčkem je bezesporu tenis a fotbal a připravené disciplíny, kde je nějaký míč či míček mám rád. Rád fotím, a tak mou jinou zálibou je běhat s foťáky především na sportovním poli. To byl i můj prvotní záměr, udělat našemu týmu fotoreportáž z her. A tak mne velice mrzelo deštivé ráno v den slavnostního zahájení. Takový start si nikdo nepřál, ale stalo se. Můj veliký obdiv a uznání zasluhují organizátoři, kteří zvládli mokrou variantu a připravili nám všem takové prostředí, abychom všichni za stejných podmínek zvládli víceboj.
A už se dostávám pomalu k tomu, čím jsem začal. Samozřejmě plzeňské pivo nelze přehlédnout. I když se popravdě přiznám, že ho nevyhledávám a obejdu se bez něj. Plzeň mi symbolicky zachutnala až při slavnostním vyhlášení. V tzv. běžeckých disciplínách jsem posbíral dvě první místa a tím splnil i přání našeho předsedy, aby se nějaký kov do Ostravy přivezl. V dalších disciplínách jsem již ke svému věku (64 let) neměl nárok i při plném bodování. Tak mne samozřejmě potěšilo i jedno stříbro mého staršího vesnického kolegy. Nezažil jsem ve svém sportovním životě delší vyhlašovací ceremoniál s doprovodným programem než byl tento plzeňský. Tou třešničkou na pověstném sportovním klání bylo moje celkové prvenství ve věkové kategorii 60-70 let. To musíte uznat, když překvapeně zíráte na konečný součet bodů, že vám to PLZEŇSKÉ musí chutnat. Díky všem, co se o nás starali po celou dobu a my kromě soutěžení mohli také navštívit zajímavá místa krajského města. Na Plzeň mi zůstanou pěkné vzpomínky, jen to pivo občas zaměním za to naše. Radegast se točí jen pár kilometrů od mého bydliště, v nedalekých Nošovicích.
Karel Moškoř, Dobratice

 
 

Mezinárodní sportovní hry seniorů - Plzeň 2017 - Diplomy p. Moškoř

24.07.2017 11:34
 
pdf.png pdf.png pdf.png
 

Pochování basy r. 2017

15.03.2017 09:23
 
doc.png
 

Akce r. 2016

20.10.2016 11:17


Náš Klub důchodců je stále aktivní. Spolupracujeme s Krajskou radou seniorů Moravskoslezského kraje v Ostravě a v roce 2015 jsme byli po druhé vyhodnocení mezi aktivními kluby ve Frýdlantě n/Ostr. V letošním roce nám zorganizoval náš člen a zároveň starosta Smilovic p.Nogol Miroslav sportovní odpoledne v Ropici za Lesem v areálu "U Mařeny". Počasí nám nepřálo, ale my soutěžili v hodu kufrem, v šipkách, hodu granátem, ruských kuželkách,hod míčkem do mamlasa,hod kostkou. Přišel mezi nás i předseda Krajské rady seniorů z Ostravy p.Fabián a pozval nás na Krajské sportovní hry seniorů do Hradce n/Mor. Jelo nás auty 8 členů. Druhé sportovní odpoledne proběhlo také v Ropici za Lesem, kde přišel mezi nás kandidát na senátora Ing.Cienciala Jiří, zúčastnili se i starostové p.Jaworek, p.Latochová, p.Waniová a p.Martiňák. Letos jsme navštívili Archeopark a rybí dům v Chotěbuzi. Za vydatného deště jsme absolvovali prohlídku s poutavým výkladem průvodkyně. Výšlapy do okolí byly na Javorový a na Goduli. První zájezd byl na hrad Bouzov, Javoříčských jeskyní a návštěva muzea filmů Svěrákových a prohlídka soukromého muzea kočárů v Čechách pod Kosířem. Krajská rada seniorů MS kraje nás pozvala 1.října na Den seniorů do Bruntálu. Dopoledne jsme byli na Slezské Hartě s prohlídkou vodní elektrárny, pak se jelo do Bruntálu na prohlídku tamního zámku  a odpoledne byl kulturní program s vyhodnocením aktivních klubů mezi kterými byl opět vyhodnocen náš klub a získali certifikát a paní starostka Ropice Waniová a pan starosta Smilovic Nogol převzali plaketu za nejpřivětivější obce mikroregionů povodí Stonávky k seniorům. Druhý zájezd byl do Polska s exkurzi solného dolu Wieliczka a prohlídka města Krakowa. Podzimní přátelské posezení s výroční členskou schůzi  spojenou s volbou nového výboru bude 18.11.2016 v KD Střítež.

Poslední akcí roku 2016 byl 10.prosince mikulášský bowling ve Smilovicích a to turnaj mezi manželskými páry. Vyhráli manželé Nogolovi, druzí byli manželé Heliošovi, třetí manželé Voznicovi, čtvrté místo obhájil pár Figulová - Grim.

 

 

 
před kapličkou
 

oslavy 25.výročí založení Klubu důchodců Střítež

01.10.2014 17:10

Byli jsme pozvání 18.10.2014 na Den seniorů Krajskou radou seniorů Moravskoslezského kraje do Fulneku. Po prohlídce města jsme měli oběd a kulturní program v tamním kulturním středisku, kde byli senioři z celého Moravskoslezského kraje. Po oficiální části bylo vyhlášení nejaktivnějších klubů a mezi 6 nejaktivnějšími byl i náš klub.
 
 

Fotoalbum akce r.2013

09.11.2013 17:25