Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


informace pro turisty

Pobyt v Piešťanech se vydařil

06.07.2019 18:44

Od 26.června do 2.července strávili společný čas důchodci z Mikroregionu Stonávka v Piešťanech. Pobyt připravil Klub důchodců Střítež, konkrétně se o něj postarali manželé Foberovi, kteří nabídli možnost i zájemcům, kteří nejsou členy klubu, aby využili volných míst.
Piešťany patří mezi nejvýznamnější slovenské lázně zaměřené na léčbu revmatických nemocí a pohybového ústrojí. Autobus vypravený z Piešťan posbíral ze zastávek v Ropici, Stříteži a Hnojníka všechny přihlášené účastníky a vypravil se s námi do Hotelu Alegro, jenž se nacházel dva kilometry od centra lázeňského města v části zvané Banka. Zde nám byl poskytnutý výborný servis služeb. Už po příjezdu nás čekal oběd, po něm ubytování a k večeru první procedury. Tak se mnozí z nás seznámili se zvláštními názvy jako škorica či koreň, což v jejich rehabilitační mluvě znamenalo zábaly a příjemné rehabilitování v polože vleže. Jiní vyzkoušeli masážní křeslo, aerorosolovou kabinku nebo si mohli objednat i masáže a nějaké koupele. Každý den byla možnost si vyjet do města místní autobusovou dopravou. Z nabídek hotelu k exkurzím a návštěvám blízkého okolí jsme v tom vedru využili jen prohlídku lázeňského města s průvodkyní. Většina totiž dala přednost koupališti nebo osvěžující koupeli v bazénu u hotelu. Po večeři se nabízely hudební a taneční večery, zajímavostí byl také dokumentární film o tom, jak se vůbec dostaly Piešťany do podvědomí lidí a kdo stál u vzniku těchto vyhledávaných lázní. Dny utíkaly tak rychle jako voda v nedalekém Váhu a nastal opět návrat domů. Byl to krásně prožitý čas v nížinaté oblasti západního Slovenska a v autobuse se už spřádaly plány na příští rok. Nabídka z hotelu Alegro přišla, tentokráte na první polovinu měsíce července. KM

 
 

Výsledky Krajských sportovních her v Třinci

01.06.2019 11:47
 
 

Krajské sportovní hry v Třinci - Střítež veze 10 medailí!

01.06.2019 11:43

29.května se v Třinci konaly 5. krajské sportovní hry seniorů Moravskoslezského kraje. Mezi více jak čtyřmi sty účastníků byli i tentokráte vidět členy Klubu důchodců ze Stříteže. A to ve dvou rovinách. Ta první byla soutěžní a druhá organizační. Na hry se přihlásilo 17 členů, kteří bojovali ve svých věkových kategoriích o co nejlepší výsledky. A vůbec si nevedli špatně, protože v konkurenci 380 soutěžících získali úctyhodných deset medailí! Další členové ochotně pomáhali jako rozhodčí u disciplín a nebyla to žádná procházka někde po louce, protože se kolem nich neustále pohybovali sportu chtiví senioři. Nepřízeň počasí způsobila, že předem připravená varianta, mít soutěže ve sportovní hale a také na atletickém stadiónu padla a muselo se skoro vše odehrát uvnitř sportovní haly STaRS. Atmosféra byla úžasná, na úvod i závěr her zavítala primátorka města Třince Věra Palkovská, ředitelem her byl předseda Krajské rady seniorů MSK Pavel Gluc. Celou sportovní část organizačně připravil a řídil náš člen a hlavní rozhodčí her Karel Moškoř. Samozřejmě především jeho potěšily výborné výkony střítežských zástupců a po skončení her se vytvořila širší nominace seniorů na celostátní sportovní hry v Českých Budějovicích. Jestli se někdo z našich dostane až do krajského výběru rozhodnou nejbližší dny, kdy se konají nominační závody.
A zde jsou výsledky našich medailových umístění:
1. místa: Kateřina Moškořová - Zdeněk Grim - Miroslav Gryžboň - Pavel Szalbut
2.místa: Kateřina Moškořová - Zdeněk Grim
3.místa: Marie Riedlová - Zdeněk Grim
Ve víceboji se stal nejlepším mužem v kategorii nad 70 let náš Zdeněk Grim!
Třetí místo v kategorii žen do 70 let vybojovala Kateřina Moškořová, gratulujeme!!

Poděkování hlavního rozhodčího:
"Milí členové střítežského klubu! Jsem za vás nesmírně vděčen, že jste mne nenechali na holičkách a výrazně pomohli při organizaci tohoto největšího setkání seniorů z Moravskoslezského kraje na sportovní akci. Bylo to nesmírně náročné, protože jsem musel na poslední chvíli měnit připravený harmonogram a improvizovat. Vše se událo rychle a o to víc mne těšilo, že jste přiložili ruku k dílu a také dovedli rychle a ochotně přistoupit na tyto nečekané komplikace. Děkuji touto cestou M.Foberovi, M.Nogolovi, D.Heliošové, L.Kubalové, zvlášť pak za zvládnutí těžkých podmínek při funkci rozhodčích venku A.Němcové, I.Foberové a V.Pietrzykové. Pochopitelně bez záruky lékařské pomoci bychom také byli v nejistotě, tak směřuji svoje slova díků J.Grimové a paní I.Gruszczykové. Na samotný závěr mé vděčnosti nemohu opomenout mou manželku Katku, která mi do pozdních nočních hodin pomáhala připravovat materiály, aby soutěžící měli co nejlepší podmínky i v ponurém počasí. Děkuji i těm, co přijeli do Třince povzbudit naše zástupce v krásných zelených klubových dresech."
 
 

Důchodci si prohlédli Legiovlak v Třinci

02.04.2019 14:55 (platnost do: 31.12.2022)

Do Třince přijel legiovlak
Ojedinělý projekt Československé obce legionářské si získal velikou oblibu všude tam, kam replika legionářského vlaku z období let 1918 – 1920 přijel. Od 26.března až do 31.března stojí na prvním nástupišti třineckého nádraží. Prohlídnout si vozy, které byly při válečných operacích československých legií na Transsibiřské magistrále v Rusku si přišli i senioři z Klubu důchodců Střítež. Do Třince se někteří vydali vlakem, jiní auty, aby o po půl deváté nahlédli do prvního vagónu vlakové soupravy. Třinec je letos třetí zastávkou legionářského vlaku, který už jezdí po okresních a dalších městech v celé České republice od května 2014 a jeho cesta má skončit až příští rok. Legiovlak tvoří celkem 14 zrekonstruovaných vagonů, které představují vojenský ešalon. Těmito vlaky se desetitisíce čs. legionářů přepravily v letech 1918–1920 napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále a jejich průjezd některými místy doprovázely kruté boje s bolševiky. V Třinci se nás ujal mladý klučina v dobové uniformě a s věcí, se kterou jsme se nejprve seznámili, byl krátký dokument o tom, čím vším museli legionáři od svého založení projít. Pak jsme ji postupně procházeli jednotlivými vozy, kde proběhla prohlídka s komentářem. Co bylo k vidění? Vše podstatné, co spojovalo legionáře na jejich strastiplné cestě. Prohlédli jsme si nejprve ubytovací vůz tzv.těplušku ve kterém vojáci přespávali a asi byl jediným místem z celé vlakové soupravy, kam asi každý rád trávil čas. Už ten název napovídá, že se tam topilo a především odpočívalo a spalo. Další vagón v řadě nešlo přehlédnout, protože se přece jen podstatně lišil od těch ostatních. Jednalo se o štábní vůz a ten i svým vybavením ukázal jiné parametry vagónu včetně zateplení a vybaveného interiéru. Projití do dalšího vagónu bylo všem jasné, že se nacházejí v prostoru ryze zdravotním. Nemocniční atmosféru přiblížila bílá barva i např.staré lékařské nástroje. Po vyjití z vozu nás čekala prohlídka další části z nástupiště. Vagón totiž byl odkrytý a na něm polní kuchyně. Po vstupu na dalšího vagónu v řadě jsme se ocitli ve voze s kovadlinami, kovářským vybavením, ale také např. se soustruhem. Zkrátka, během dlouhých pobytů v Rusku se muselo vyrábět potřebné náčiní a doplňky nejen zbrojní výstroje. Vedlejší vagón nám nabídl ukázku, jak fungovala polní pošta. Na to, jak daleko byli legionáři od domova, tak pošta přicházela na tehdejší dobu v nezvyklé krátké době, dnes by se mohla česká pošta od nich hodně učit. Za poštovním vozem byl umístěn krejčovský vůz s ukázkami uniforem, které se tehdy šily a nosily. Čelo legiovlaku tvořily dva obrněné vozy. Sáhnout si na velký kanón či menší kulomety nebyl problém. Při cestě zpět nám zbyl poslední vagón, ve kterém jsme si mohli udělat společnou fotku, zakoupit nějaké suvenýry nebo dokonce za pomoci počítače najít i své předky - příbuzné, kteří možná taky nechyběli v bojové linii na Dálném východě. Ve všech vozech jsme mohli vidět originální exponáty a několik stovek fotografií na panelech mapujících historii čs. legií. Chladné ráno nám dalo jen zcela nepatrně pocítit, v jakých těžkých a především mrazivých podmínkách bojovali legionáři v zahraničí.
V období fašistické okupace a také komunistické nadvlády byly myšlenky legionářů, nějaký důraz na vlastenectví, zakázány. Dokonce byla Československá obec legionářská zrušena. Tento projekt Legie 100 je proto připomenutím a obnovou tradic boje za svobodu a demokracii v duchu odkazu čs.legionářů. Ti nasazovali svoje životy nejen za 1.světové války a po ní, ale se významnou měrou podíleli na odporu vůči německým okupantům během 2.světové války. K.Moškoř

 
doc.png
 

Ve Stříteži zasedala Krajská rada seniorů

02.04.2019 14:52 (platnost do: 31.12.2022)

Ve Stříteži rokovala krajská rada seniorů
Členové krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje si na další zasedání vyjeli mimo Ostravu. Cílem jejich jednání byly dvě obce Mikroregionu Stonávka - Střítež a také Smilovice. Mezi nejaktivnější kluby v působnosti kraje patří Klub důchodců Střítež a právě do míst, kde působí, přijelo schůzovat šestnáct členů Krajské rady z různých koutů Moravskoslezského kraje na pozvání starosty obce Miroslava Jaworka a člena rady Miroslava Fobera, zavítala KRS MsK. Po uvítání starostou, přítomna byla rovněž místostarostka Michaela Porvisová, se po té uskutečnilo plánované jednání rady. V závěru pak nechyběl ani prostor na představení aktivit střítežského klubu. Ty jsou mimochodem pečlivě zaznamenávány v kronikách a ty byly připraveny k prohlédnutí po skončení jednání. Následovala rovněž nezbytná společná fotka všech účastníků u symbolu obce – koně a přesun do další obce Mikroregionu, Smilovic. Cestou se zastavili u pomníku malíře Josefa Mánese. Jeho maminka se narodila na Těšínsku a do Prahy se pak dostala se svým manželem. Mánes rád navštěvoval blízkou rodinu na Těšínsku, dvakrát zavítal do Stříteže, kde v hájovně svého příbuzného, arcivévodského lesního Hoppela, trávil svůj čas a při svém pobytu také samozřejmě maloval. Právě u hájovny byl postaven malý pomníček s plastikou legendárního malíře a později zde přibyly i verše Petra Bezruče. Právě takové střípky ze života známého malíře i jiné zajímavosti sdělil hostům Karel Moškoř, který v obci od dětství žil a dokonce chodil s dědou a rodiči tento pomník udržovat. Důkazem byla i historická fotka s malým Kájou na balvanu vpravo pomníku. Jen o dva kilometry dál ve Smilovicích již netrpělivě čekal starosta Miroslav Sikora se svým zástupcem Jindřichem Mackowskim ve Sportovním centru, které patří mezi chloubu nejen obce, ale blízkého okolí. Po chutném obědu si mohli členové krajské rady prohlédnout celý sportovní areál zahrnující dvě fotbalová hřiště, tenisové kurty, multifunkční hřiště i sportovní halu s hernou stolního tenisu. Renomovanou prohlídku sportovišť i s výkladem zajišťoval J.Mackowski. Většina členů Rady si pak zašla vyzkoušet záludnosti bowlingové dráhy, aby pak v odpoledních hodinách odjeli autobusem zpět ke svým domovům.


 
 

Pochování basy 2018

23.01.2019 08:45
 
 

Seniorský čtyřboj v Komorní Lhotce

14.01.2019 13:30

Seniorský čtyřboj v Komorní Lhotce
Už 9. ledna si dali společné dostaveníčko u zvláštního víceboje členové Klubu důchodců Střítež. V prostorách haly v Komorní Lhotce si zahráli kuželky a ve vedlejší místnosti házeli šipkami do terče, trefovali se florbalovou holí a míčkem do malé branky a poslední disciplínou byl bollo ball, to je hod spojenými dvěma míčky na trojžerď. Vytvořily se dva soutěžní týmy a šlo se soutěžit. Dohled nad disciplínami na sportovištích si vzali dva nesoutěžící rozhodčí K. Moškoř a M. Nogol.
Sportovní zápolení je pro většinu zábavou a tak se ozývaly v průběhu disciplín zajímavé rady např. jak správně hodit koulí na kuželně, aby spadlo co nejvíce kuželek. Pochopitelně teorie jde všem velice dobře, ale v praxi jsou výsledky zcela odlišné. Bylo tedy úplně jedno, jak kdo například drží v ruce hokejku, důležité bylo umístění míčku po odpalu. Senioři se výborně bavili, mezi hrou si stačily vypít i tolik oblíbené kafe, ochutnat ještě stále dobré cukroví z vánočního období a také se posilnit i něčím ostřejším.
Po odehrání všech disciplín nastalo počítání výsledků a bodování podle připraveného klíče. Mnohem vyrovnanější pořadí měly ženy, kdy o prvním místě rozhodoval až dodatečný rozstřel v kuželkách. V něm skolila více kuželek H.Minářová a odsunula na druhou příčku A.Grygovou třetí místo zůstalo pro M.Nogolovou. Muži měli vcelku nečekaného a suverénního vítěze v podobě K.Herece, který vyhrál s velkou převahou před Z.Grimem a M.Foberem. Drobné ceny z rukou organizátora této akce M.Nogola budou těm nejlepším připomínat lednový víceboj. Konečnou tečku za setkáním při sportu udělali senioři společným obědem v Restaurantu Premiér Komorní Lhotka. KM

 
 

Silvestr 2018

04.01.2019 08:11
 
 

Mimořádně úspěšný rok střítežského klubu

16.11.2018 09:20

Mimořádně úspěšný rok střítežského klubu
V kulturním domu ve Stříteži se sešli 9. listopadu na výroční schůzi členové Klubu důchodců Střítež. Sál zaplnila více jak stovka seniorek a seniorů, které uvítal předseda A.Lipowský, nechyběli ani hosté, starostka obce Ropice U.Waniová a místní starosta M.Jaworek. Po té se ke slovu dostala členka výboru I.Foberová. Jejím úkolem bylo všechny přítomné seznámit s tím, co vše se zorganizovalo v rámci činnosti klubu v tomto roce. A byla to dlouhá řada akcí, na kterých se různým způsobem podíleli členové klubu. Začalo se už 11.ledna prvním posezením U Mařeny v Ropici za lesem, kde nám ochotně poskytli klubovnu. Nejvíce účastníků z řad členů klubu je tradičně na Pochování basy, pak u smažení vaječiny a výročních setkáních. Co čtrnáct dní se scházeli v již zmiňované ropické klubovně, kde v chladnějším období trávili čas při různých stolních hrách. Jakmile vysvitlo sluníčko a bylo venku pěkně, což v tomto roce bylo mimořádné, tak se scházeli venku a k jejich aktivitám patřily různá zpestření, především sportovní soutěže. Právě sport se stal pro střítežské seniory tím nejproslulejším co se týče zviditelnění se na veřejnosti. Skvělé počínání výběrů klubu na sportovních hrách ve Frýdku – Místku, Ostravě, Bílovci a těch nejlepších i Olomouci a Banské Bystrici. Střítežští sportovci dovezli jen v letošním roce celkem 61 medailí! Ve Frýdku – Místku vyhráli týmovou soutěž, v Ostravě se celkovými vítězi vícebojů stali K.Moškoř do 70 let a M.Gryžboň nad 70 let, třetí skončil nejstarší účastník L.Kubala. Na mezinárodních hrách v Olomouci a také pak v Banské Bystrici dominoval ve víceboji K.Moškoř. Zkrátka sportovci z klubu důchodců byli letos hodně vidět. Na tyto úspěchy sportovně založených členů navázala trojice M.Fober, K.Herec a J.Skřivánek, kteří vyhráli celokrajskou vědomostní soutěž ke 100.výročí vzniku ČSR. Jak jsme se z hodnotící zprávy dozvěděli, rádi ještě využívali možností si zahrát bowling v SC Smilovice. Důchodci žijí nejen sportem, ale rádi přiloží i ruku k dílu a pomáhají každoročně při akci „Ukliďte si obec“, podporují další akce jako např. „Střítežské léto“ nebo nechyběli u odhalení pamětní desky T.G.Masaryka v Hnojníku. Společně taky vyrazili na několik zájezdů. Nejblíže to měli autobusem na Lysou horu, navštívili také Slovensko a to na poznávacím zájezdu Roháčů-Zuberce a v Polsku si prohlédli rodiště polského papeže ve Wadovicích. Zkrátka, ještě by se dalo vyjmenovávat další aktivity, ale to by se zabraly další řádky. Tak jen nakonec slova, která řekla v závěru hodnocení roku I.Foberová: „Závěrem chci poděkovat všem za účast na dnešní výroční členské schůzi, především však výboru v čele s předsedou panem Lipowským a všem dalším členům, kteří pomáhali při přípravách naších akcí. Poděkování patří p. Karlu Moškořovi, který nejen, že náš klub úspěšně reprezentoval na sportovním poli, ale naši činnost publikuje písemně i fotograficky v místních periodikách a seniorských časopisech. Poděkování patří všem členům, kteří nás úspěšně reprezentovali na sportovních hrách ve Frýdku-Místku, Ostravě, Olomouci, v Bílovci a vědomostní soutěži ve Velké Polomi. Také patří poděkování p. Miroslavu Nogolovi, který organizuje setkání v Ropici „U Mařeny“, bowlingy ve Sport centru Smilovice a zajišťuje fotokroniky. Děkuji rovněž všem starostům okolních obcí za finanční příspěvky, které používáme na různé akce, všem sponzorům, kteří nám přispívají věcnými cenami. Děkuji panu Zdeňku Grimovi – úsekovému důvěrníkovi z Hnojníku za obětavou práci, kterou vykonával ve výboru klubu a který se v této funkci rozhodl dále nepokračovat.“
Aktivní klub důchodců je důkazem toho, že věk nemůže být překážkou k tomu, aby se lidé nesetkávali a nesdíleli spolu strasti i radosti seniorského věku. Slovo si vzali v průběhu bilancování i hosté. Sami zdůraznili, jak důležitá je spolupráce seniorů s obcemi. Bylo tedy na místě i jejich poděkování těm, co se podíleli na veškerých aktivitách v některých obcích Mikroregionu Stonávka. Po oficiální části výročního setkání se kromě výborného pohoštění dočkali i ti, kteří rádi proženou své tělo na tanečním parketu a pod taktovkou pouhých dvou hudebníků bylo ještě hodně veselo v pozdním odpoledni.


 
 

Krajskou soutěž ke 100.výročí vzniku ČSR vyhrála Střítež!

29.10.2018 14:51

Na sportovní úspěchy střítežských členů Klubu důchodců jsou už občané zvyklí. Jen v letošním roce se do sbírky přivezlo několik pohárů a spousty medailí. Další skvělá zpráva se týká reprezentace ve vědomostní soutěži, která proběhla v pátek 26.října 2018 ve Velké Polomi.
Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje (KRS) za vydatné podpory hlavního partnera akce obce Velká Polom připravila vědomostní soutěž ke stému výročí založení samostatného Československa. Soutěže, která měla celkem deset oblastí po deseti otázkách z bohaté historie Československa, se zúčastnilo dvanáct tříčlenných družstev z Moravskoslezského kraje. Své znalosti si jeli prověřit také zástupci Klubu důchodců ze Stříteže. Ti se pečlivě připravovali už před soutěží, ale na poslední chvíli museli udělat změnu v původní nominaci, kdy jim vypadla ze zdravotních důvodů Vlasta Sadowská a tak se vytvořil ryze mužský tým ve složení Miroslav Fober, Karel Herec a Josef Skřivánek. Příjemně strávené říjnové odpoledne v sokolovně obce Velká Polom moderoval předseda místního Senior klubu Radim Holeček, který se významně podílel na celé přípravě akce. Nachystal otázky společně s předsedou KRS Pavlem Glucem a rekonstruované sokolovně tak mohla proběhnout důstojná oslava 100.let od vzniku Československa. Jaké okruhy otázek vybrali organizátoři? Po deseti otázkách zahrnovala geografie, politický a správní systém, kultura, sport, příroda, nechyběla ani politická historie, historie, čeští velikáni, památky a zajímavosti z kraje. K nim pak přibyla jedna soutěž dovednostní – skládačka rozstříhané mapy České republiky na čas. Protože jsem se pohyboval mezi soutěžícími s fotoaparátem, měl jsem možnost sledovat i průběžné počínání všech aktérů. Oni samozřejmě netušili, jak odpovídají jiní. V polovině soutěže se ve vedení s nepatrným náskokem pohybovali senioři ze Stříteže, těsně za nimi pak Bílovec, ostatní už poměrně ztráceli. Pochopitelně rozhodovaly detaily, a jak se nakonec ukázalo, těsnější to již být nemohlo. Závěrečné vyhodnocení bylo přijímáno s velkým napětím, protože nikdo netušil, jak si vedly jiné soutěžní týmy. Výsledky všem potom sdělil předseda poroty Pavel Gluc a potvrdil, že soutěžící prokázali velmi dobré, až mimořádné znalosti. O konečném vítězi muselo rozhodnout až dodatečné kritérium a to byl průměrný věk celého týmu! Prvenství tak získala trojice seniorů z Klubu důchodců Střítež ve složení Miroslav Fober, Karel Herec a Josef Skřivánek. Druhou příčku obsadil Klub důchodců Bílovec, třetí pak Senioři ČR – Ostrava. Členové střítežského klubu opět dokázali, že jsou výborní nejen ve sportovní oblasti, ale dovedou sbírat skvělá umístění i při organizování jiných aktivit pro seniory v Moravskoslezském kraji.
Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci KD Střítež!!
Karel Moškoř

 
Vítězní senioři