Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


Mimořádně úspěšný rok střítežského klubu

16.11.2018 09:20

Mimořádně úspěšný rok střítežského klubu
V kulturním domu ve Stříteži se sešli 9. listopadu na výroční schůzi členové Klubu důchodců Střítež. Sál zaplnila více jak stovka seniorek a seniorů, které uvítal předseda A.Lipowský, nechyběli ani hosté, starostka obce Ropice U.Waniová a místní starosta M.Jaworek. Po té se ke slovu dostala členka výboru I.Foberová. Jejím úkolem bylo všechny přítomné seznámit s tím, co vše se zorganizovalo v rámci činnosti klubu v tomto roce. A byla to dlouhá řada akcí, na kterých se různým způsobem podíleli členové klubu. Začalo se už 11.ledna prvním posezením U Mařeny v Ropici za lesem, kde nám ochotně poskytli klubovnu. Nejvíce účastníků z řad členů klubu je tradičně na Pochování basy, pak u smažení vaječiny a výročních setkáních. Co čtrnáct dní se scházeli v již zmiňované ropické klubovně, kde v chladnějším období trávili čas při různých stolních hrách. Jakmile vysvitlo sluníčko a bylo venku pěkně, což v tomto roce bylo mimořádné, tak se scházeli venku a k jejich aktivitám patřily různá zpestření, především sportovní soutěže. Právě sport se stal pro střítežské seniory tím nejproslulejším co se týče zviditelnění se na veřejnosti. Skvělé počínání výběrů klubu na sportovních hrách ve Frýdku – Místku, Ostravě, Bílovci a těch nejlepších i Olomouci a Banské Bystrici. Střítežští sportovci dovezli jen v letošním roce celkem 61 medailí! Ve Frýdku – Místku vyhráli týmovou soutěž, v Ostravě se celkovými vítězi vícebojů stali K.Moškoř do 70 let a M.Gryžboň nad 70 let, třetí skončil nejstarší účastník L.Kubala. Na mezinárodních hrách v Olomouci a také pak v Banské Bystrici dominoval ve víceboji K.Moškoř. Zkrátka sportovci z klubu důchodců byli letos hodně vidět. Na tyto úspěchy sportovně založených členů navázala trojice M.Fober, K.Herec a J.Skřivánek, kteří vyhráli celokrajskou vědomostní soutěž ke 100.výročí vzniku ČSR. Jak jsme se z hodnotící zprávy dozvěděli, rádi ještě využívali možností si zahrát bowling v SC Smilovice. Důchodci žijí nejen sportem, ale rádi přiloží i ruku k dílu a pomáhají každoročně při akci „Ukliďte si obec“, podporují další akce jako např. „Střítežské léto“ nebo nechyběli u odhalení pamětní desky T.G.Masaryka v Hnojníku. Společně taky vyrazili na několik zájezdů. Nejblíže to měli autobusem na Lysou horu, navštívili také Slovensko a to na poznávacím zájezdu Roháčů-Zuberce a v Polsku si prohlédli rodiště polského papeže ve Wadovicích. Zkrátka, ještě by se dalo vyjmenovávat další aktivity, ale to by se zabraly další řádky. Tak jen nakonec slova, která řekla v závěru hodnocení roku I.Foberová: „Závěrem chci poděkovat všem za účast na dnešní výroční členské schůzi, především však výboru v čele s předsedou panem Lipowským a všem dalším členům, kteří pomáhali při přípravách naších akcí. Poděkování patří p. Karlu Moškořovi, který nejen, že náš klub úspěšně reprezentoval na sportovním poli, ale naši činnost publikuje písemně i fotograficky v místních periodikách a seniorských časopisech. Poděkování patří všem členům, kteří nás úspěšně reprezentovali na sportovních hrách ve Frýdku-Místku, Ostravě, Olomouci, v Bílovci a vědomostní soutěži ve Velké Polomi. Také patří poděkování p. Miroslavu Nogolovi, který organizuje setkání v Ropici „U Mařeny“, bowlingy ve Sport centru Smilovice a zajišťuje fotokroniky. Děkuji rovněž všem starostům okolních obcí za finanční příspěvky, které používáme na různé akce, všem sponzorům, kteří nám přispívají věcnými cenami. Děkuji panu Zdeňku Grimovi – úsekovému důvěrníkovi z Hnojníku za obětavou práci, kterou vykonával ve výboru klubu a který se v této funkci rozhodl dále nepokračovat.“
Aktivní klub důchodců je důkazem toho, že věk nemůže být překážkou k tomu, aby se lidé nesetkávali a nesdíleli spolu strasti i radosti seniorského věku. Slovo si vzali v průběhu bilancování i hosté. Sami zdůraznili, jak důležitá je spolupráce seniorů s obcemi. Bylo tedy na místě i jejich poděkování těm, co se podíleli na veškerých aktivitách v některých obcích Mikroregionu Stonávka. Po oficiální části výročního setkání se kromě výborného pohoštění dočkali i ti, kteří rádi proženou své tělo na tanečním parketu a pod taktovkou pouhých dvou hudebníků bylo ještě hodně veselo v pozdním odpoledni.


 
 

Krajskou soutěž ke 100.výročí vzniku ČSR vyhrála Střítež!

29.10.2018 14:51

Na sportovní úspěchy střítežských členů Klubu důchodců jsou už občané zvyklí. Jen v letošním roce se do sbírky přivezlo několik pohárů a spousty medailí. Další skvělá zpráva se týká reprezentace ve vědomostní soutěži, která proběhla v pátek 26.října 2018 ve Velké Polomi.
Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje (KRS) za vydatné podpory hlavního partnera akce obce Velká Polom připravila vědomostní soutěž ke stému výročí založení samostatného Československa. Soutěže, která měla celkem deset oblastí po deseti otázkách z bohaté historie Československa, se zúčastnilo dvanáct tříčlenných družstev z Moravskoslezského kraje. Své znalosti si jeli prověřit také zástupci Klubu důchodců ze Stříteže. Ti se pečlivě připravovali už před soutěží, ale na poslední chvíli museli udělat změnu v původní nominaci, kdy jim vypadla ze zdravotních důvodů Vlasta Sadowská a tak se vytvořil ryze mužský tým ve složení Miroslav Fober, Karel Herec a Josef Skřivánek. Příjemně strávené říjnové odpoledne v sokolovně obce Velká Polom moderoval předseda místního Senior klubu Radim Holeček, který se významně podílel na celé přípravě akce. Nachystal otázky společně s předsedou KRS Pavlem Glucem a rekonstruované sokolovně tak mohla proběhnout důstojná oslava 100.let od vzniku Československa. Jaké okruhy otázek vybrali organizátoři? Po deseti otázkách zahrnovala geografie, politický a správní systém, kultura, sport, příroda, nechyběla ani politická historie, historie, čeští velikáni, památky a zajímavosti z kraje. K nim pak přibyla jedna soutěž dovednostní – skládačka rozstříhané mapy České republiky na čas. Protože jsem se pohyboval mezi soutěžícími s fotoaparátem, měl jsem možnost sledovat i průběžné počínání všech aktérů. Oni samozřejmě netušili, jak odpovídají jiní. V polovině soutěže se ve vedení s nepatrným náskokem pohybovali senioři ze Stříteže, těsně za nimi pak Bílovec, ostatní už poměrně ztráceli. Pochopitelně rozhodovaly detaily, a jak se nakonec ukázalo, těsnější to již být nemohlo. Závěrečné vyhodnocení bylo přijímáno s velkým napětím, protože nikdo netušil, jak si vedly jiné soutěžní týmy. Výsledky všem potom sdělil předseda poroty Pavel Gluc a potvrdil, že soutěžící prokázali velmi dobré, až mimořádné znalosti. O konečném vítězi muselo rozhodnout až dodatečné kritérium a to byl průměrný věk celého týmu! Prvenství tak získala trojice seniorů z Klubu důchodců Střítež ve složení Miroslav Fober, Karel Herec a Josef Skřivánek. Druhou příčku obsadil Klub důchodců Bílovec, třetí pak Senioři ČR – Ostrava. Členové střítežského klubu opět dokázali, že jsou výborní nejen ve sportovní oblasti, ale dovedou sbírat skvělá umístění i při organizování jiných aktivit pro seniory v Moravskoslezském kraji.
Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci KD Střítež!!
Karel Moškoř

 
 

Oslavy Mezinárodního dne seniorů v Ostravě

10.10.2018 10:09

Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje (KRS MSK) připravila oslavy Mezinárodního dne seniorů druhého října. Na oslavách nemohla chybět ani výprava seniorů z Klubu důchodců Střítež. Společně s vrstevníky z Milíkova se vydal autobus ze Stříteže nejprve k Dolu Michal. Důl Michal je název nefunkčního černouhelného dolu, který se nachází v Michálkovicích. Od roku 1946 nesl tento důl název Petr Cingr a po ukončení těžby a vzniku Průmyslového muzea v areálu dolu se přešlo zpět k původnímu názvu Michal, důl je národní kulturní památkou. Průvodce nás provedl tzv.cestou horníka do práce a tak jsme mohli od vstupu do známkovny projít procesem, který absolvovali horníci než sfárali do dolu. Ač nám počasí nepřálo, v místech kam jsme chodili nás kapky deště neobtěžovaly. Po prohlídce následoval oběd přímo v areálu dolu a pak se již vydal autobus k Domu kultury města Ostravy. Připravený kulturní program byl spojený s vyhlášením výsledků kampaní KRS MSK "Nejaktivnější seniorská organizace kraje" a "Obec, město, mikroregion kraje seniorům nejpřívětivější". Setkání uváděl známý moderátor Vladimír Hron, který hned od počátku navodil vynikající atmosféru. Po představení hostů, kterými byli např. primátor města Ostravy, náměstek hejtmana nebo předseda Rady seniorů ČR, začal bohatý program. Odpolední část začaly děti z MŠ Koblov a po nich čupr holky a čupr kluci z Hlavnice. Skvěle se přidával Vladimír Hron svými vtípky a písněmi a tak si velice brzy získal obecenstvo na svou stranu. Z vyhlášených kampaní Krajskou radou seniorů MSK vyšlo nejlépe v kategorii o „Nejaktivnější seniorskou organizaci kraje“ Sdružení seniorů OSŽ Ostrava, hlavní nádraží. Pamětní plakety pro „Obec, město, mikroregion kraje seniorům nejpřívětivější“ získaly obce Vyšní Lhoty, Slavkov u Opavy a město Bohumín. Ani náš klub nevyšel naprázdno a obdržel čestné uznání Krajské rady seniorů za stále aktivní práci pro seniory v okolí. Potom zase pokračoval zábavný program a přítomné potěšil ve slušivých zelených tričkách folklórní soubor Šariš z Prešova a na závěr zazpívaly Krákorky z Vrchů. Příjemně strávený čas velmi rychle uběhl, dobře jsme se pobavili a strávili pěkný den při letošních oslavách Mezinárodního dne seniorů.
 
 

Senioři přivezli z Bílovce třináct medailí

17.09.2018 13:19

Senioři přivezli z Bílovce třináct medailí
Početná výprava 19 členů z Klubu důchodců Střítež se zúčastnila posledního letošního sportovního setkání. V Bílovci se uskutečnily 12.září Krajské sportovní hry seniorů, které připravila Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje za vydatné podpory města Bílovec a Moravskoslezského kraje. V nových zelených tričkách se naši senioři vůbec neztratili mezi více jak 180 sportovci, ale také na sportovištích a potom k jejich radosti i na stupních vítězů. Někteří atmosféru těchto her už zažili letos ve Frýdku-Místku nebo v Ostravě, nicméně tato událost byla z těchto největší i do počtu disciplín. Připraveno jich bylo jedenáct: hod šipkami, hod granátem na cíl, hod kroužky, upravený petang, střelba do florbalové branky, hod na basketbalový koš, golf snag a bollo ball, to je házení tenisovými míčky propojenými šňůrkou na trojžerď. Na čas se běhalo s kolečkem, s míčkem na tenisové raketě Běhalo také ve sprintu žen na 40 metrů a 60 metrů u mužů. Celou sportovní část měl na starost hlavní rozhodčí her, člen střítežského klubu Karel Moškoř, který tak nezávodil a sledoval soutěžící, aby vybral k sobě možné adepty na účast při příštích celostátních hrách. Pochopitelně, přál těm svým, aby nějaké solidní umístění vybojovali. A to se povedlo, protože mezi prvními třemi se umístili v devíti z jedenácti disciplín, což je skvělý počin. Do soutěží se zapojilo všech devatenáct členů klubu a nebylo nutné absolvovat všechno. Každý si podle svých fyzických a zdravotních možností vybral to, kde to zvládl. Při závěrečném vyhodnocení tak mohl hlavní rozhodčí vyhlásit konečné výsledky. Ceny předávali předseda Krajské rady seniorů MSK P.Gluc a za město Bílovec starosta P.Mrva společně se svými místostarostkami S.Kováčikovou a H.Buriánovou.

Nejlepší umístění střítežských členů klubu důchodců:
1.místa: M.Gryžboňová, P.Sadowski, L.Kubala, M.Gryžboň a P.Riedl
2.místa: M.Nogolová, J.Pščolka, P.Sadowski a L.Kubala
3.místa: V.Sadowská, L.Kubala, P.Sadowski, M.Fober

Na celkové umístění ve víceboji v nějaké věkové kategorii to nestačilo, jen těsně za stupni vítězů skončili L.Kubala a P.Sadowski, což je skvělé. Členové střítežského klubu opět potvrdili, že jsou dobrou partou i na sportovním kolbišti. Kronika klubových aktivit se tak zaplní dalšími stránkami.


 
 

Členové klubu vybojovali stříbro pro kraj

23.07.2018 08:19

Členové klubu vybojovali stříbro pro kraj
Jak jsme informovali v posledním článku, dva naši členové klubu byli reprezentanty Moravskoslezského kraje na Mezinárodních hrách seniorů v Olomouci. Po úspěšných závodech na sportovních hrách seniorů ve Frýdku – Místku a v Ostravě, byla nominace aspoň dvou, odměnou za skvělé výsledky. Je ke chvále Klubu důchodců Střítež, že máme aktivní ženy a muže, kteří by klidně mohli být jako další v nominaci, ale Krajská rada seniorů rozhodla tak, aby tým tvořili i zástupci jiných, aktivních klubů v kraji. 3.Mezinárodní sportovní hry seniorů s mezinárodní účastí se konaly ve dnech 16.-19.7.2018. Soutěžilo 19 osmičlenných týmů z krajů ČR, z Polska, Maďarska a Slovenska. Krajský výběr vedl jako kapitán Karel Moškoř a bylo dobré, že měl vedle sebe kolegu a tenisového parťáka Libora Kubalu. Vloni skončil výběr kraje na 4. místě (v týmu byli K.Moškoř a M.Fober) a letos chtěli neoblíbené místo pro sportovce vylepšit. Povedlo se to náramně a v konečném součtu po absolvování všech deseti disciplín víceboje obsadili výborné druhé místo za Plzeňským krajem, třetí skončil kraj Olomoucký. Družstvo kraje, kde bylo šest mužů a dvě ženy získalo celkem 13 medailí, 5 zlatých, 3 stříbrné a 5 bronzových. Nejlepším sportovcem her v kategorii mužů do 70 let se stal Karel Moškoř, který s přehledem obhájil loňské prvenství. Libor Kubala byl nejstarším účastníkem soutěží v kategorii mužů. Zážitkem pro většinu účastníků pak bylo slavnostní vyhodnocení a předávání cen z rukou předsedy vlády ČR Andreje Babiše, který přijel na vyhlášení seniorských her. Do sbírky letošních medailí Karla Moškoře přibyly další kovy, dvě zlaté za výhry v běhu s kolečkem a v běhu s tenis. raketou, jedna stříbrná za golf a bronzová za sprint na 70 metrů.

 
 

Nejlepší umístění našich zástupců na Ostravském víceboji

23.07.2018 07:33
 
 

Další úspěch seniorů - sportovců v Ostravě

09.07.2018 11:48

Další úspěch seniorů – sportovců v Ostravě
Po květnových krajských hrách seniorů ve Frýdku – Místku, kde náš tým překvapivě vyhrál, se na další porovnání svých sportovních dovedností vydala sedmičlenná skupina z Klubu důchodců Střítež do Ostravy. Zúčastnili se Ostravského seniorského víceboje. Disciplíny byly podobné jako ve Frýdku – Místku, sestava trošku pozměněna. Z vítězného týmu se v individuálním závodu objevili manželé Gryžboňovi a V.Sadowská, dalšími reprezentanty byli V.Pietrzyková, J.Kaleta, L.Kubala a P.Sadowski, který se dostal k závodění jako náhradník za jednoho seniora z Ostravy. K.Moškoř tentokráte startoval pod hlavičkou klubu bývalého zaměstnavatele. Organizátor, OOC Ostrava připravil disciplíny na třech místech. Ve dvou tělocvičnách se závodilo v běhu s tenisovou raketou, v hodu šipkami, snag – golfu, v hodu na basketbalový koš, střelbě do malé florbalové branky a házelo kroužky na kužel. Na venkovním hřišti se pak hrál petang, házel granát na cíl a běhalo na 60 metrů. Soutěžilo okolo devadesáti seniorek a seniorů nejen z Ostravy, na sportovištích se pohybovali zástupci klubů např. z Havířova, Těrlicka, Píště nebo Velké Polomi. Mezi všemi se výrazně prosadili i naši zástupci. Ač už je nějaký ten den po závodech, nejsou k dispozici konečné výsledky z disciplín. Pořadatel jen oznámil celkové vítěze víceboje, na ostatní dílčí umístění ještě budeme čekat, takže doplníme až po zveřejnění. Z toho, co víme, tak sdělujeme:
Výsledky víceboje:
Kategorie žen:
55 – 70 let Marie Darmovzalová – Ostrava
Nad 70 let Vlastimila Chlupatá - Ostrava
Kategorie mužů:
55 – 70 let Karel Moškoř – Moravskoslezský klub celníků Ostrava
Nad 70 let Libor Kubala – Klub důchodců Střítež

 
 

Výsledky nejlepších ve víceboji na 1. krajských sportovních hrách ve Frýdku-Místku

29.05.2018 10:15
 
 

Senioři vyhráli krajské hry

22.05.2018 07:30

Senioři vyhráli krajské sportovní hry!

V sobotu 19.května se ve Frýdku – Místku konaly 1. Krajské sportovní hry seniorů s mezinárodní účastí. Pořadatelem byla Krajská organizace Moravskoslezského kraje Senioři ČR. Do blízkého Frýdku-Místku se vydala i šestice seniorů reprezentující Klub důchodců Střítež. Ač oslabená sestava o některé dobré sportovce, protože se ve stejném termínu vydali mnozí na zájezd zahrádkářů, nebylo to při víceboji znát. Na hřišti SPŠ v Místku získávali body pro celkové umístění šestičlenná výprava závodníků. Kapitánem družstva byl Karel Moškoř a s ním sbírali body do společného součtu Zdeněk Grim, manželé Marcela a Miroslav Gryžboňovi, Vlasta Sadowská a jako host v družstvu Kateřina Moškořová. Po zahájení her předsedkyní pořádající organizace Zlatuškou Paršovou se vydali všichni soutěžící na hřiště a na různá stanoviště, kde je čekalo celkem osm vybraných disciplín. Tyto zajímavé sporty se provádějí i na republikových hrách občanů již v důchodovém věku a místecké hry byly první v kraji, kde se mohli muži i ženy ve dvou věkových kategoriích do a nad 70 let, setkat. Už při zahájení her a seznámením se s pravidly bylo jasné, že těch věkových kategorií bude méně. Účast jen třinácti mužů přimělo organizátory zrušit tu mladší skupinu, kde by neměl např. náš kapitán skoro žádné soupeře. Na sportovištích se tedy soutěžilo v hodu granátem na cíl, házelo se kroužky na kužel, trefovalo šipkami do terče, florbalovou holí a míčkem do branky, patovalo golfovou holí na speciální terč, běhalo se na čas s tenisovou raketou a míčkem, vyzkoušeli si zvláštní sport pod názvem bolo ball, což je hod tenis.míčky spojené provázkem na troj žerď a poslední disciplínou byl běh s kolečkem a zátěží. Všichni soutěžící tak sbírali body za dosažené výkony nebo uběhnutý čas a na konci potom došlo na sečtení všech získaných bodů podle připraveného bodovacího klíče. Při závěrečném vyhodnocení se nejprve na stupně vítězů postavili tři nejlepší v každé disciplíně a bylo radostí, že v každé měl Střítež minimálně jednoho na tzv.bedně. K hodnocení jen vysvětlení k bodování disciplín. Když se povedlo několika soutěžícím dosáhnout stejného výsledku např. v hodu granátem, kroužcích nebo florbalu, vyhrál ten, kdo byl nejstarší věkem, což je dlouholetý systém, aby se bral v úvahu věk seniora. Do sbírky 15 medailí přidal šest kovů kapitán (3 zlaté, 2 stříbrné, 1 bronzová), tři přidala M.Gyžboňová (2 zlaté a bronz), tři bronzové získal Z.Grim, dvě stříbra K.Moškořová a jeden bronz V.Sadowská. V celkovém hodnocení zúčastněných osmi družstev vyhrál výběr Klubu důchodců Střítež před Petřkovicemi a Seniors Ostrava. Krásný pohár i diplomy opět obohatí vitrínku na obecním úřadu. Už by mělo vedení obce pomalu přemýšlet, kam se budou umísťovat další získané ceny našich seniorů.


 
 

Setkání se seniory

21.05.2018 11:23

Setkání se seniory
Občany starší šedesáti let pozval starosta obec Střítež ke společnému stolu. Populace nám stárne, o čemž svědčí i to, že obec rozeslala pozvánku téměř 240 občanům. Odpolední program zahrnoval několik bodů a měl starší generaci přiblížit i to, co je pro ně aktuální a přínosné. Všechny, co reagovali na osobně zaslanou pozvánku, srdečně přivítal starosta Miroslav Jaworek a pak se již prezentovali svými výstupy hosté. O práci velmi aktivního Klubu důchodců ve Stříteži nejprve mluvil předseda Adam Lipowski, který nezapomněl připomenout dílčí úspěchy a ocenění, která organizace obdržela za poslední léta např. z Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje (KRS MSK). Pozvání na toto setkání se seniory přijal právě předseda KRS MSK Pavel Gluc. Ve svém vystoupení představil činnost této organizace zastřešující všechny seniorské kluby v kraji a prezentoval některé nabídky pro seniory. Poděkoval za velmi dobrou spolupráci s místním klubem důchodců, jehož aktivní přístup byl již několikrát oceněn KRS MSK. Další člen KRS MSK Karel Moškoř například nabídl střítežským seniorům možnost stát se majiteli Senior pasu a využívat tak možnosti různých slev pro občany starší 55 let. Senioři mají i svůj celostátní měsíčník Doba seniorů a krajský čtvrtletník SeniorTip. Tyto periodika byla seniorům nabídnuta, aby si je přečetli a podle svého zájmu i zajistili k tomu, aby měli přehled, co vše se pro ně připravuje. I to je forma, jak našim starším občanům nabídnou různé příležitosti k aktivnímu prožívání podzimu života. Velice zajímavou přednášku pak měla Karolína Bělunková, z oddělení tisku a prevence Policie ČR z Frýdku – Místku. Ta velmi poutavě sdělovala seniorům, jak se vyvarovat všelijakým manýrům nepoctivých lidí tzv.šmejdům. Bylo pěkné, jak svým výkladem vtáhla do dění některé přítomné a tak si mohli navzájem říci, co děláme špatně a čemu se raději při setkání s pochybnými nabídkami občanů vyhnout. Závěr setkání patřil starostovi obce. I ten vyzdvihl aktivní spolupráci s klubem důchodců a připomněl nejbližší připravované akce v obci. Nezapomněl se také zmínit o Studii bytového domu pro seniory s kavárnou, který je navržen na stavebním pozemku vedle obecního úřadu ve Stříteži. Investorem stavby bude obec. Setkání se seniory se konalo zrovna 8.března, kdy se připomíná MDŽ, a tak všechny přítomné ženy obdaroval pan starosta krásnou růži. Škoda jen, že příležitosti k setkání nejen se starostou, využila snad jen čtvrtina pozvaných seniorů a seniorek.
Karel Moškoř