Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


zpět

Ve Stříteži zasedala Krajská rada seniorů


02.04.2019 14:52 Ve Stříteži rokovala krajská rada seniorů
Členové krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje si na další zasedání vyjeli mimo Ostravu. Cílem jejich jednání byly dvě obce Mikroregionu Stonávka - Střítež a také Smilovice. Mezi nejaktivnější kluby v působnosti kraje patří Klub důchodců Střítež a právě do míst, kde působí, přijelo schůzovat šestnáct členů Krajské rady z různých koutů Moravskoslezského kraje na pozvání starosty obce Miroslava Jaworka a člena rady Miroslava Fobera, zavítala KRS MsK. Po uvítání starostou, přítomna byla rovněž místostarostka Michaela Porvisová, se po té uskutečnilo plánované jednání rady. V závěru pak nechyběl ani prostor na představení aktivit střítežského klubu. Ty jsou mimochodem pečlivě zaznamenávány v kronikách a ty byly připraveny k prohlédnutí po skončení jednání. Následovala rovněž nezbytná společná fotka všech účastníků u symbolu obce – koně a přesun do další obce Mikroregionu, Smilovic. Cestou se zastavili u pomníku malíře Josefa Mánese. Jeho maminka se narodila na Těšínsku a do Prahy se pak dostala se svým manželem. Mánes rád navštěvoval blízkou rodinu na Těšínsku, dvakrát zavítal do Stříteže, kde v hájovně svého příbuzného, arcivévodského lesního Hoppela, trávil svůj čas a při svém pobytu také samozřejmě maloval. Právě u hájovny byl postaven malý pomníček s plastikou legendárního malíře a později zde přibyly i verše Petra Bezruče. Právě takové střípky ze života známého malíře i jiné zajímavosti sdělil hostům Karel Moškoř, který v obci od dětství žil a dokonce chodil s dědou a rodiči tento pomník udržovat. Důkazem byla i historická fotka s malým Kájou na balvanu vpravo pomníku. Jen o dva kilometry dál ve Smilovicích již netrpělivě čekal starosta Miroslav Sikora se svým zástupcem Jindřichem Mackowskim ve Sportovním centru, které patří mezi chloubu nejen obce, ale blízkého okolí. Po chutném obědu si mohli členové krajské rady prohlédnout celý sportovní areál zahrnující dvě fotbalová hřiště, tenisové kurty, multifunkční hřiště i sportovní halu s hernou stolního tenisu. Renomovanou prohlídku sportovišť i s výkladem zajišťoval J.Mackowski. Většina členů Rady si pak zašla vyzkoušet záludnosti bowlingové dráhy, aby pak v odpoledních hodinách odjeli autobusem zpět ke svým domovům.