Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


zpět

Mimořádně úspěšný rok střítežského klubu


16.11.2018 09:20 Mimořádně úspěšný rok střítežského klubu
V kulturním domu ve Stříteži se sešli 9. listopadu na výroční schůzi členové Klubu důchodců Střítež. Sál zaplnila více jak stovka seniorek a seniorů, které uvítal předseda A.Lipowský, nechyběli ani hosté, starostka obce Ropice U.Waniová a místní starosta M.Jaworek. Po té se ke slovu dostala členka výboru I.Foberová. Jejím úkolem bylo všechny přítomné seznámit s tím, co vše se zorganizovalo v rámci činnosti klubu v tomto roce. A byla to dlouhá řada akcí, na kterých se různým způsobem podíleli členové klubu. Začalo se už 11.ledna prvním posezením U Mařeny v Ropici za lesem, kde nám ochotně poskytli klubovnu. Nejvíce účastníků z řad členů klubu je tradičně na Pochování basy, pak u smažení vaječiny a výročních setkáních. Co čtrnáct dní se scházeli v již zmiňované ropické klubovně, kde v chladnějším období trávili čas při různých stolních hrách. Jakmile vysvitlo sluníčko a bylo venku pěkně, což v tomto roce bylo mimořádné, tak se scházeli venku a k jejich aktivitám patřily různá zpestření, především sportovní soutěže. Právě sport se stal pro střítežské seniory tím nejproslulejším co se týče zviditelnění se na veřejnosti. Skvělé počínání výběrů klubu na sportovních hrách ve Frýdku – Místku, Ostravě, Bílovci a těch nejlepších i Olomouci a Banské Bystrici. Střítežští sportovci dovezli jen v letošním roce celkem 61 medailí! Ve Frýdku – Místku vyhráli týmovou soutěž, v Ostravě se celkovými vítězi vícebojů stali K.Moškoř do 70 let a M.Gryžboň nad 70 let, třetí skončil nejstarší účastník L.Kubala. Na mezinárodních hrách v Olomouci a také pak v Banské Bystrici dominoval ve víceboji K.Moškoř. Zkrátka sportovci z klubu důchodců byli letos hodně vidět. Na tyto úspěchy sportovně založených členů navázala trojice M.Fober, K.Herec a J.Skřivánek, kteří vyhráli celokrajskou vědomostní soutěž ke 100.výročí vzniku ČSR. Jak jsme se z hodnotící zprávy dozvěděli, rádi ještě využívali možností si zahrát bowling v SC Smilovice. Důchodci žijí nejen sportem, ale rádi přiloží i ruku k dílu a pomáhají každoročně při akci „Ukliďte si obec“, podporují další akce jako např. „Střítežské léto“ nebo nechyběli u odhalení pamětní desky T.G.Masaryka v Hnojníku. Společně taky vyrazili na několik zájezdů. Nejblíže to měli autobusem na Lysou horu, navštívili také Slovensko a to na poznávacím zájezdu Roháčů-Zuberce a v Polsku si prohlédli rodiště polského papeže ve Wadovicích. Zkrátka, ještě by se dalo vyjmenovávat další aktivity, ale to by se zabraly další řádky. Tak jen nakonec slova, která řekla v závěru hodnocení roku I.Foberová: „Závěrem chci poděkovat všem za účast na dnešní výroční členské schůzi, především však výboru v čele s předsedou panem Lipowským a všem dalším členům, kteří pomáhali při přípravách naších akcí. Poděkování patří p. Karlu Moškořovi, který nejen, že náš klub úspěšně reprezentoval na sportovním poli, ale naši činnost publikuje písemně i fotograficky v místních periodikách a seniorských časopisech. Poděkování patří všem členům, kteří nás úspěšně reprezentovali na sportovních hrách ve Frýdku-Místku, Ostravě, Olomouci, v Bílovci a vědomostní soutěži ve Velké Polomi. Také patří poděkování p. Miroslavu Nogolovi, který organizuje setkání v Ropici „U Mařeny“, bowlingy ve Sport centru Smilovice a zajišťuje fotokroniky. Děkuji rovněž všem starostům okolních obcí za finanční příspěvky, které používáme na různé akce, všem sponzorům, kteří nám přispívají věcnými cenami. Děkuji panu Zdeňku Grimovi – úsekovému důvěrníkovi z Hnojníku za obětavou práci, kterou vykonával ve výboru klubu a který se v této funkci rozhodl dále nepokračovat.“
Aktivní klub důchodců je důkazem toho, že věk nemůže být překážkou k tomu, aby se lidé nesetkávali a nesdíleli spolu strasti i radosti seniorského věku. Slovo si vzali v průběhu bilancování i hosté. Sami zdůraznili, jak důležitá je spolupráce seniorů s obcemi. Bylo tedy na místě i jejich poděkování těm, co se podíleli na veškerých aktivitách v některých obcích Mikroregionu Stonávka. Po oficiální části výročního setkání se kromě výborného pohoštění dočkali i ti, kteří rádi proženou své tělo na tanečním parketu a pod taktovkou pouhých dvou hudebníků bylo ještě hodně veselo v pozdním odpoledni.