Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


informace pro turisty
zpět

Program zasedání ZO dne 24.9.2008


15.09.2008 14:49 
Obec Střítež

Dne 24. 9. 2008 v 17.00 hodin v KD ve Stříteži se koná

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

s tímto programem

1. Zahájení
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Směrnice pro tvorbu a používání sociálního fondu
5. Kupní smlouva Zemědělský podnik Razová
6. Udělení licence dopravci Veolia
7. Kupní smlouva s manželi Ćmielovými
8. Žádost Společenství pro dům Střítež 240 o dar
9. Dodatek ke zřizovací listině - školská rada, stanovení počtu členů
10. Plavecký výcvik žáků ZŠ
11. Petice pro urychlení výstavby RK I/68
12. Čistička odpadních vod u 18-ti bytovky
13. Divadelní představení 8.11.2008
14. Cimbálová muzika 28.11.2008
15. Komunikace u večerky Adélky
16. Parkoviště u evangelického hřbitova
17. Různé
18. Diskuse
19. Závěr

Zveme všechny občany a členy zastupitelstva obce

starosta obce

 
Oficiální stránky obce Střítež © 2020 | poslední aktualizace: 03.08.2020 08:34