Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Obec Komorní Lhotka - samostatný/á odborný/ná referent/ka - veřejný opatrovník

07.05.2018 09:16 (platnost do: 15.05.2018)
 
 

32/2018 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Přeložka Černého potoka

04.05.2018 12:50 (platnost do: 21.05.2018)
 
 

31/2018 Program na XXXIV. zasedání dne 09.05.2018

02.05.2018 11:17 (platnost do: 10.05.2018)
 
 

30/2018 Veřejná vyhláška - Seznámení s podklady rozhodnutní "Silnice I/68 Třanovice-Nebory"

27.04.2018 10:28 (platnost do: 14.05.2018)
 
 

29/2018 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

26.04.2018 10:27 (platnost do: 13.05.2018)
 
 

25/2018 Zápis a Výpis z usnesení z XXXIII. zasedání ZO dne 11.04.2018 + Rozpočtové opatření č. 2/2018

16.04.2018 15:12 (platnost do: 02.05.2018)
 
 

24/2018 Záměr obce pronajmout nebytové prostory

12.04.2018 10:20 (platnost do: 30.04.2018)
 
 

23/2018 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání

11.04.2018 09:48 (platnost do: 25.04.2018)
 
 

22/2018 VV-Usnesení, Oznámení o zahájení vodoprávního žízení -VV, Přeložka Černého potoka

06.04.2018 09:59 (platnost do: 23.04.2018)
 
 

21/2018 Program na XXXIII. zasedání ZO dne 11.04.2018

04.04.2018 08:29 (platnost do: 12.04.2018)