Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


80/2018 Program na III. zasedání dne 12.12.2018 v 16:30 hod.

05.12.2018 14:42 (platnost do: 13.12.2018)
 
 

79/2018 Návrh rozpočtu na rok 2019

21.11.2018 07:43 (platnost do: 13.12.2019)
 
 

73/2018 Výzva k odstranění hrobového zařízení - Evangelický hřbitov

26.10.2018 11:30 (platnost do: 26.10.2019)
 
 

69/2018 Výsledky Voleb do zastupitelstva obce Střítež

06.10.2018 17:26
 
 

62/2018 ČEZ- Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

07.09.2018 09:10 (platnost do: 31.12.2018)
 
 

59/2018 Informace o zveřejnění - Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021

27.08.2018 09:21 (platnost do: 31.12.2018)

Návrh
Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021

Na základě novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 21.02.2017, obec zveřejní Návrh - Střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2021, na svých internetových stránkách a současně oznámí na úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.

Návrh – Střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2021 je zveřejněn na webových stránkách obce Střítež www.obecstritez.cz v sekci „Obecní úřad“ v podsekci „Rozpočet obce“.

V listinné podobě k nahlédnutí v úřední dny na OÚ Střítež.

 
 

46/2018 Odkaz na závěrečný účet SOPS

21.06.2018 12:35 (platnost do: 31.12.2018)
 
 

42/2018 Informace o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů od 1.7.2018

13.06.2018 07:41 (platnost do: 31.12.2018)
 
 

39/2018 Informace o zpracování osobních údajů

23.05.2018 10:03
 
 

KPÚ v k.ú. Střítež - oznámení o ustanovení opatrovníka

20.04.2018 10:58