Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


zpět

59/2018 Informace o zveřejnění - Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021


27.08.2018 09:21 Návrh
Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021

Na základě novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 21.02.2017, obec zveřejní Návrh - Střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2021, na svých internetových stránkách a současně oznámí na úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.

Návrh – Střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2021 je zveřejněn na webových stránkách obce Střítež www.obecstritez.cz v sekci „Obecní úřad“ v podsekci „Rozpočet obce“.

V listinné podobě k nahlédnutí v úřední dny na OÚ Střítež.