Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


Jubilanti 2017

06.11.2017 08:25
 
 

Cesta k rybníkům - financováno z rozpočtu MSK 37,50%

27.09.2017 11:28
 
 

Zahájení školního roku 2017/2018

04.09.2017 15:07

Jako každý rok, tak i letos příšel pan starosta přivítat prvňáčky, rozdal dětem dáreček a popřál všem mnoho úspěchů v letošním školním roce.
 
 

Střítežské léto 2017

25.07.2017 11:01

Střítežské léto
Tak, jak se už stalo tradicí v polovině července se u nás ve Stříteži pořádá akce Střítežské léto. Letos tuto akci zajišťovala jako vždy obec ve spolupráci s PZKO a SRPŠ. Celou přípravu programu měl na starosti Vláďa Porvis s manželkou a musím uznat, že se jím to opravdu povedlo. Byla tam vidět zkušenost i nadhled z mnoha akcí, které Vláďa již pořádal, a také program byl uzpůsoben všem věkovým kategoriím. Největší radost měly děti, které se mohly do sytosti vydovádět na skluzavce, skákacím hradu a hojně také využívali kolotoč a svezení na konících.
Pro dospělé nám zazpívali laureáti pěvecké soutěže „Rozvíjej se poupátko“, vystoupil taneční soubor PZKO Trzanowice a přidal také několik písní. Měli jsme možnost shlédnout jak šikovné ruce má kouzelník Ondřej Sládek, který je mimo jiné mistr ČR v moderní magií. Nechyběla ani lidová hudba v podání Dua Rozmarýn. Mnozí se těšili na produkci Karel Gott Revival a Kája nezklamal. Hlavně Ti starší si zavzpomínali a také zanotovali společné hity z doby minulé.
Letos jsme uspořádali soutěž v pití piva na rychlost. Přihlásilo se jen 9 odvážlivců. Poté následovala tombola, ve které bylo mnoho hodnotných cen. Ceny do tomboly věnovali sponzoři, mnozí se podíleli finanční částkou na pokrytí nákladů Střítežškého léta a fa Mitrenga, a.s. nám připravila milé překvapení v podobě nádherného ohňostroje.
Následně až do časných ranních hodin nám hrála multižánrová hudební skupina Šajtar. V průběhu celé akce jsme kromě tradiční rojberky měli možnost ochutnat bigos (polské národní jídlo) a díru do světa udělaly tradiční „placki na blasze“, ať už s cukrem a máslem nebo ze szpyrkami.
Děkuji Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě celé akce (program, stavění stanů, zajištění občerstvení atd.), ale hlavně Všem sponzorům SVATBAvBESKYDECH.cz, Mitrenga a.s., Steeltec.cz, Výroba a prodej přívěsů – Ing. Petr Bobek, JUDr. Karel Bocek, VIKRA Služby s.r.o., Domino Sport Český Těšín, Večerka Adélka, Zahradnictví Magnolia. Je to jejich zásluha, že se nám povedlo připravit, tak báječnou akci a již nyní začínáme spřádat plátny na příští rok.

 
 

Dvojjazyčné cedule v obci Střítež

07.07.2017 10:30

V měsíci červenci byly v naši obci Střítež nainstalovány dvojjazyčné cedule s označením obce a konec obce. Na tento projekt jsme obdrželi dotaci a celý projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a rady vlády pro národnostní menšiny.
 
 

Volejbal ve Stříteži 2016

11.08.2016 11:18
 
 

Střítežské léto 2016

11.08.2016 08:33
 
 

Vítání občánků 2015

25.11.2015 07:42

Dne 15.října 2015 již tradičně proběhlo v sále KD Střítež Vítání občánků 2015. Vystoupily zde děti ze základní školy a děťátka s rodiči měli jako první možnost se vyfotit v nové kolébce se znakem obce Střítež.
Všem co se podíleli na přípravě této akce patří velký dík.
Děťátkům a rodičům přejeme pevné zdraví a mnoho úspěchů v životě.
 
 

Soutěž pro fotografy amatéry 2015

20.10.2015 09:37

Soutěž probíhala od 1. července 2015 do 30. září 2015
ve dvou kategoriích: Mládež do 18 let
Všichni nad 18 let

Každý účastník soutěže mohl zaslat max. 3 fotografie v digitální podobě na adresu: stritez@obecstritez.cz

V kategorii do 18 let se nezúčastnil nikdo.
Snímky v kategorii nad 18 let hodnotili návštěvníci výstavy zahrádkářů

 Výsledky soutěže budou vyhodnoceny na adventním koncertě 4.12.2015

Prohlédněte si fotografie, které byly poslány elektronicky v termínu

 
 

Jubilanti 2015

20.10.2015 09:16

Dne 16.10.2015 již tradičně v naší obci, se konala akce s názvem Jubilanti 2015. Sešli se zde jubilanti, kterým popřál za celé zastupitelstvo starosta obce Miroslav Jaworek. O zábavu se postarali žáci první třídy pod vedením paní učitelky Herecové, paní Górecká zahrála na akordeon. O jubilanty se hezky starala paní Pyszková, paní Neumannová.
Naše jubilanty přivítali zástupci Sboru dobrovolných hasičů.
Snad se jubilantům připravený program líbil a odnesli si z této akce hezké zážitky.