Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


OZV č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

02.01.2017 12:56
 
 

OZV č. 1/2016 o nočním klidu

24.11.2016 13:12
 
 

OZV 3/2015 - o místních poplatcích

16.03.2016 16:51
 
 

OZV 2/2015 - o odpadech

16.03.2016 16:51
 
 

OZV 1/2015 - o systému sběru odpadů

16.03.2016 16:50
 
 

Provozní řád hřiště Střítež

14.05.2015 12:00
 
 

Řád veřejného pohřebiště - evangelický hřbitov

06.08.2014 15:31
 
 

Řád veřejného pohřebiště - katolický hřbitov

06.08.2014 15:30
 
 

OZV 1/2013 od odpadech platná od 1.1.2014

20.12.2013 10:10
 
 

Provozní řád parku ve Stříteži

10.10.2011 09:32