Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


44/2017 Progarm XXVI. zasedání ZO Střítež dne 26.07.2017

10.07.2017 11:52 (platnost do: 27.07.2017)
 
 

43/2017 Nařízení města Třinec č. 05/2017, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov, Nařízení města Třinec č. 7/2017, kterým se vydává tržní řád

10.07.2017 11:51 (platnost do: 26.07.2017)
 
 

42/2017 Veřejná vyhláška - Oznámení o podanému odvolání s výzvou o vyjádření

30.06.2017 08:56 (platnost do: 17.07.2017)
 
 

41/2017 Usnesení - Veřejná vyhláška, Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Veřejná vyhláška

28.06.2017 16:51 (platnost do: 14.07.2017)
 
 

39/2017 SOPS přijalo rozpočtové opatření č. 1 a je zveřejněno na internetových stránkách SOPS a k nahlédnutí v kanceláři Stonaxu, Třanovice čp. 1.

23.06.2017 11:20 (platnost do: 10.07.2017)
 
 

37/2017 Návrh - OZV, kterou se stanoví školský obvod MŠ a ZŚ

21.06.2017 16:55 (platnost do: 07.07.2017)
 
 

36/2017 VV - stanovení přechodné úpravy provozu

05.06.2017 16:36 (platnost do: 21.06.2017)
 
 

35/2017 VV-opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu

05.06.2017 11:10 (platnost do: 21.06.2017)
 
 

34/2017 II. úprava rozpočtu 2017

01.06.2017 07:28 (platnost do: 17.06.2017)
 
 

33/2017 Zápis a Výpis usnesení ze XXV. zasedání ZO Střítež 24.05.2017

31.05.2017 16:11 (platnost do: 16.06.2017)