Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


69/2017 Program na XXIX. zasedání ZO obce Střítež dne 29.11.2017

22.11.2017 14:56 (platnost do: 30.11.2017)
 
 

67/2017 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství

10.11.2017 08:56 (platnost do: 17.11.2017)
 
 

66/2017 Zápis a Výpis z usnesení z XXVIII. zasedání ZO obce Střítež konaného dne 18.10.2017 + příloha

24.10.2017 08:45 (platnost do: 08.11.2017)
 
 

64/2017 Program XXVIII. zasedání ZO Střítež dne 18.10.2017

11.10.2017 11:26 (platnost do: 19.10.2017)
 
 

63/2017 Nařízení města Třinec č.9/2017

10.10.2017 10:46 (platnost do: 27.10.2017)
 
 

62/2017 Informace o způsobu hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v cizích jazycích

05.10.2017 12:50 (platnost do: 22.10.2017)
 
 

61/2017 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Zawiadomienie o czasie i miejscu przebiegu wyborów do Izby poselskiej Parlamentu Republiki Czeskej

05.10.2017 12:41 (platnost do: 22.10.2017)
 
 

60/2017 Rozhodnutí o jednoduchých pozemkových úpravách

02.10.2017 14:50 (platnost do: 18.10.2017)
 
 

58/2017 Oznámení o svolání zasedání okrskové volební komise

22.09.2017 11:57 (platnost do: 08.10.2017)
 
 

57/2017 Záměr obce na pronájem obecního pozemku

22.09.2017 09:18 (platnost do: 04.10.2017)