Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


21/2017 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné

28.04.2017 12:40 (platnost do: 01.06.2017)
 
 

20/2017 Záměr na pronájem nebytových prostor

28.04.2017 08:07 (platnost do: 15.05.2017)
 
 

19/2017 Výroční zpráva a účetní závěrka 2016 Stonax

25.04.2017 10:56 (platnost do: 11.05.2017)
 
 

18/2017 Účetní závěrka 2016

21.04.2017 10:07 (platnost do: 09.05.2017)
 
 

17/2017 Závěrečný účet + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střítež

21.04.2017 10:05 (platnost do: 09.05.2017)
 
 

16/2017 Oznámení - zjišťování průběhu hranic pozemků

12.04.2017 16:31 (platnost do: 11.05.2017)
 
 

13/2017 Rozpočet Sdružení obcí povodí Stonávky je zveřejněn na stránkách www.stonavka.cz a k nahlédnutí je v kanceláři Stonax, o.p.s, 739 53 Třanovice 1.

22.03.2017 11:03 (platnost do: 31.12.2017)
 
 

11/2017 Zaslání seznamu nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013m Sb., o katastru nemovitostí

20.03.2017 11:39
 
 

04/2017 Výzva k sepsání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě

11.01.2017 09:44
 
 

60/2016 Výzva k ostranění hrobového zařízení

26.10.2016 16:26 (platnost do: 26.10.2017)