Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


48/2017 Stanovení minimálního počtu členů volební okrskové komise

16.08.2017 12:51 (platnost do: 02.09.2017)
 
 

47/2017 OZV 01/2017, kterou se stanoví školský obvod spádovost ZŠ a MŠ

16.08.2017 09:18 (platnost do: 02.09.2017)
 
 

46/2017 Zápis + Výpis z usnesení z XXVI. zasedání ZO Střítež dne 26.07.2017

31.07.2017 15:58 (platnost do: 16.08.2017)
 
 

45/2017 Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení stavebního řízení

28.07.2017 08:22 (platnost do: 31.08.2017)
 
 

40/2017 Střednědobý rozpočtový výhled Sdružení obcí povodí Stonávky období 2018-2020

23.06.2017 11:22
 
 

38/2017 Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Stonávky je zveřejněn na internetových stránkách SOPS a k nahlédnutí v kanceláři Stonaxu, Třanovice čp. 1.

23.06.2017 11:19
 
 

Odkaz na zveřejnění I. úpravy rozpočtu 2017

29.05.2017 16:42
 
 

31/2017 Odkaz na zveřejnění Rozpočtu na rok 2017

29.05.2017 14:16
 
 

30/2017 Odkaz na zveřejnění Závěrečného účtu za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

29.05.2017 13:47
 
 

13/2017 Rozpočet Sdružení obcí povodí Stonávky je zveřejněn na stránkách www.stonavka.cz a k nahlédnutí je v kanceláři Stonax, o.p.s, 739 53 Třanovice 1.

22.03.2017 11:03 (platnost do: 31.12.2017)