Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


19/2018 Záměr obce prodat palivové dříví

13.03.2018 10:34 (platnost do: 29.03.2018)
 
 

18/2018 Zápis a Výpis z usnesení z XXXII. zasedání ZO 07.03.2018, Rozpočtové opatření 1//2018, Přílohy

13.03.2018 10:33 (platnost do: 29.03.2018)
 
 

17/2018 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o povolení stavby "Oprava propustků"

08.03.2018 09:52 (platnost do: 24.03.2018)
 
 

16/2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení - Silnice I/68 Třanovice-Nebory

06.03.2018 08:54 (platnost do: 22.03.2018)
 
 

78/2017 Rozpočet na rok 2018, Střednědobý výhled 2018-2020, Rozpočtová opatření

20.12.2017 10:36 (platnost do: 31.12.2018)

Rozpočet obce na rok 2018, Střednědobý výhled 2018-2020, Rozpočtová opatření jsou zveřejněna v elektronické podobě na www.obecstritez.cz ve složce Obecní úřad, podsložka Rozpočet a rozpočtová opatření, v listinné podobě k nahlédnutí na OÚ Střítež.
 
 

76/2017 Zápis a Výpis z usnesení z XXX. zasedání ZO Střítež dne 13.12.2017 +Rozpočet na rok 2018 + VI. Rozpočtové opatření

20.12.2017 07:24 (platnost do: 31.12.2018)
 
 

Seznam nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků

18.10.2017 14:21 (platnost do: 31.12.2032)
 
 

38/2017 Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Stonávky je zveřejněn na internetových stránkách SOPS a k nahlédnutí v kanceláři Stonaxu, Třanovice čp. 1.

23.06.2017 11:19
 
 

Odkaz na zveřejnění Rozpočtových opatření 2017

29.05.2017 16:42
 
 

31/2017 Odkaz na zveřejnění Rozpočtu na rok 2017

29.05.2017 14:16