Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


64/2017 Program XXVIII. zasedání ZO Střítež dne 18.10.2017

11.10.2017 11:26 (platnost do: 19.10.2017)
 
 

63/2017 Nařízení města Třinec č.9/2017

10.10.2017 10:46 (platnost do: 27.10.2017)
 
 

62/2017 Informace o způsobu hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v cizích jazycích

05.10.2017 12:50 (platnost do: 22.10.2017)
 
 

61/2017 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Zawiadomienie o czasie i miejscu przebiegu wyborów do Izby poselskiej Parlamentu Republiki Czeskej

05.10.2017 12:41 (platnost do: 22.10.2017)
 
 

60/2017 Rozhodnutí o jednoduchých pozemkových úpravách

02.10.2017 14:50 (platnost do: 18.10.2017)
 
 

59/2017 Na internetových stránkách Sdružení obcí povodí Stonávky je zveřejněné rozpočtové opatření č. 2 a č. 3 (k nahlédnutí v kanceláří SOPS, Třanovice č. 1).

27.09.2017 13:06 (platnost do: 31.12.2017)
 
 

38/2017 Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Stonávky je zveřejněn na internetových stránkách SOPS a k nahlédnutí v kanceláři Stonaxu, Třanovice čp. 1.

23.06.2017 11:19
 
 

Odkaz na zveřejnění Úprav rozpočtu 2017

29.05.2017 16:42
 
 

31/2017 Odkaz na zveřejnění Rozpočtu na rok 2017

29.05.2017 14:16
 
 

30/2017 Odkaz na zveřejnění Závěrečného účtu za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

29.05.2017 13:47